Verkeersles theorie

Verslag 1e opfriscursus theorie verkeersregels en - tekens.

 

7 maart j.l. organiseerden wij de eerste opfriscursus theorie verkeersregels en -tekens. In totaal 43 deelnemers woonden een zeer geanimeerde voordracht bij van de heer D.van Laar, rij-instructeur bij Rijschool Roordink te Putten, bij. Het ging er zelfs zo geanimeerd aan toe dat de heer van Laar - zonder dat iemand daaraan enige aanstoot nam - de geplande tijd behoorlijk overschreed. Zijn betoog lokte veel vragen uit. Kortom, we kunnen terug zien op een zeer geslaagde avond, die zeer zeker vatbaar is voor herhaling.

 

Op 7 en 9 november  2017 heeft onze afdeling de opfriscursus rijvaardigheid georganiseerd, dit jaar in Ermelo.

Via de media, gemeenteberichten, website van de gemeenten en ouderenbonden hebben we er bekendheid aan gegeven.

Er was door ROV Oost subsidie toegezegd voor 60 deelnemers.

Tot onze vreugde hadden ruim 60 deelnemers zich opgegeven, zonder dat de gemeente Ermelo en Putten uitnodigingen moesten versturen.

Dick van Laar, van Rijschool Roordink heeft op 7 november de theorie verzorgd. in "De Muzenhof"in Ermelo.

De deelnemers waren erg enthousiast over de presentatie en gaven te kennen weer een stuk wijzer te zijn geworden.

Op 9 november hebben 62 deelnemers aan de praktische rijproef meegedaan, daarvoor waren 10 gecertificeerde rijinstructeurs ingehuurd.

Tevens was er de mogelijkheid bij een opticien de ogen te laten testen.

Gezien de positieve reacties, wat ook bleek uit de ingevulde enquete mogen we uitgaan van een geslaagde activiteit.

Het was weer een waar genoegen de cursus te organiseren en we gaan er vanuit dat het de verkeersveiligheid ten goede komt.

De opfriscursus 2018 zal worden georganiseerd op 6 en 8 november in Putten.

U kunt zich al opgeven voor deze cursus via de mail bij: c.bemmel@solcon.nl.