Verkeersles theorie

Op 7 maart 2018 organiseren we een opfriscursus theorie verkeer . Een verkeersdeskundige zal dan de laatste ontwikkelingen op verkeersgebied behandelen.

Dus alleen theorie   Plaats;  De Muzenhof  Ermelo,  Tijd :  19.30 uur   Heeft u interesse kunt u zich opgeven bij: 

D. Bavelaar      mail:   dick@bavelaar.cc          tel. 06 - 50237300
M. v.d. Brink    mail:   da.brink@chello.nl       tel. 06 - 29068243

Zo mogelijk graag opgeven via de mail.

Op 7 en 9 november  2017 heeft onze afdeling de opfriscursus rijvaardigheid georganiseerd, dit jaar in Ermelo.

Via de media, gemeenteberichten, website van de gemeenten en ouderenbonden hebben we er bekendheid aan gegeven.

Er was door ROV Oost subsidie toegezegd voor 60 deelnemers.

Tot onze vreugde hadden ruim 60 deelnemers zich opgegeven, zonder dat de gemeente Ermelo en Putten uitnodigingen moesten versturen.

Dick van Laar, van Rijschool Roordink heeft op 7 november de theorie verzorgd. in "De Muzenhof"in Ermelo.

De deelnemers waren erg enthousiast over de presentatie en gaven te kennen weer een stuk wijzer te zijn geworden.

Op 9 november hebben 62 deelnemers aan de praktische rijproef meegedaan, daarvoor waren 10 gecertificeerde rijinstructeurs ingehuurd.

Tevens was er de mogelijkheid bij een opticien de ogen te laten testen.

Gezien de positieve reacties, wat ook bleek uit de ingevulde enquete mogen we uitgaan van een geslaagde activiteit.

Het was weer een waar genoegen de cursus te organiseren en we gaan er vanuit dat het de verkeersveiligheid ten goede komt.