Examen verkeer

Het theorie examen zal in 2018 worden afgenomen op donderdag 5 april.

Het praktijkexamen in 2018 zal in Ermelo op 10 april worden georganiseerd en in Putten op 12 april.

 

Verslag praktisch verkeersexamen 2017

In 2017 heeft het theoretisch verkeersexamen plaatsgevonden op 6 april.

Het praktisch verkeersexamen is afgelegd op 11 april in Ermelo en op 10 april in Putten.

In Ermelo hebben 285 leerlingen er aan deelgenomen en in Putten 272.

Op 10 april heeft Alphons Knuppel, adjunct-directeur van Veilig Verkeer Nederland in Putten het startschot gegeven.

De route die vooraf bekend is gemaakt aan de scholen was op de examendagen uitgezet door de gemeente.

De kinderen reden met een hesje aan met daarop een nummer, zodat de controleposten kunnen bijhouden wie er fouten maken.

De fietsen worden voor het examen gecontroleerd op veiligheid.

In Ermelo zijn er dit jaar 17 cum-laude geslaagden en in Putten 15.

 

                                                  CUM-LAUDE  BIJEENKOMST.

Op 10 mei zijn de 15 cum-laude geslaagden in het gemeentehuis in Putten in het zonnetje gezet.

Wethouder Koekoek sprak zijn waardering uit over de prestaties die de jongelui geleverd hadden.

Ze ontvingen een prijs van de gemeente en een set trappers van VVN die in het donker oplichten.

Van allemaal werd een foto gemaakt samen met de wethouder die ze later zouden ontvangen.

Al met al was het een mooie bijeenkomst die bij de jongelui en hun ouders zeer gewaardeers werd.