Verkeersouders en /of Verkeersbrigadiers

De Verkeersouder zorgt ervoor dat verkeersonderwijs hoog op de agenda van de school staat en dat er acties worden ondernomen om kinderen veilig aan het verkeer te leren deelnemen. Ten behoeve van de aanpak van de verkeersonveiligheid en de uitvoering van activiteiten bouwt de verkeersouder een netwerk op.   De verkeersouder betrekt o.a. de school, ouderraad, omwonenden, politie, en de gemeente bij het oplossen van problemen in het kader van de verkeersveilige schoolomgeving of het genereren van aandacht voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

 

In het voor- en in het najaar wordt een verkeersouderbijeenkomst georganiseerd om verkeersouders te informeren over nieuwe verkeersactiviteiten, de samenwerking tussen verkeersouders te bevorderen en de aanzet te geven voor het opstellen van een jaarwerkplan.

 

De volgende scholen in Ermelo en Putten hebben een verkeersouder en/of verkeersouderabonnement:
Ermelo:           Ireneschool, Koningin Julianaschool en Margrietschool.
Putten:            BmdB Bij de Bron, BmdB. Diermen, BmdB. Steenenkamer, BmdB De
                        Schuilplaats, De Pelikaan en OBS De Schovenhorst.
 

De Verkeersbrigadiers helpen de kinderen bij het oversteken op een gevaarlijke oversteekplaats bij de school. Zij volgen hiervoor een theorieles, die door de politie wordt gegeven en worden benoemd door de burgemeester. Verkeersbrigadiers kunnen worden ondersteund vanuit Veilig Verkeer Nederland (www.helpzeoversteken.nl) en de benodigde materialen zijn te verkrijgen via de webwinkel van Veilig Verkeer Nederland (www.vvn.nl)

 

De volgende scholen hebben een verkeersbrigade:

Ermelo:           Ireneschool en Margrietschool
Putten:           OBS De Schovenhorst en Ichtusschool.